Button Text
Thank you! Your submission has been received!
Läs
Kontorsbygge vid stationen i Lund
Byggnytt
Juni 2024

Kontorsbygge vid stationen i Lund

I centrala Lund, nära centralstationen, planeras den andra etappen av kontorsprojektet Posthornet. Första etappen stod klar 2018. I anslutning till den planeras nu ett kontorshus med åtta våningar med café och restaurang i bottenplanet. Utöver totalt 10 000 kvadratmeter kontorsyta blir det också underjordiskt parkeringsgarage och gemensam takterass. Projektet ska enligt planerna stå helt klart i december nästa år.

Kontorsbygge vid stationen i Lund
Byggnytt
Juni 2024

Kontorsbygge vid stationen i Lund

I centrala Lund, nära centralstationen, planeras den andra etappen av kontorsprojektet Posthornet. Första etappen stod klar 2018. I anslutning till den planeras nu ett kontorshus med åtta våningar med café och restaurang i bottenplanet. Utöver totalt 10 000 kvadratmeter kontorsyta blir det också underjordiskt parkeringsgarage och gemensam takterass. Projektet ska enligt planerna stå helt klart i december nästa år.

Kontorsbygge vid stationen i Lund
Byggnytt
Juni 2024

Kontorsbygge vid stationen i Lund

I centrala Lund, nära centralstationen, planeras den andra etappen av kontorsprojektet Posthornet. Första etappen stod klar 2018. I anslutning till den planeras nu ett kontorshus med åtta våningar med café och restaurang i bottenplanet. Utöver totalt 10 000 kvadratmeter kontorsyta blir det också underjordiskt parkeringsgarage och gemensam takterass. Projektet ska enligt planerna stå helt klart i december nästa år.

Kontorsbygge vid stationen i Lund
Byggnytt
Juni 2024

Kontorsbygge vid stationen i Lund

I centrala Lund, nära centralstationen, planeras den andra etappen av kontorsprojektet Posthornet. Första etappen stod klar 2018. I anslutning till den planeras nu ett kontorshus med åtta våningar med café och restaurang i bottenplanet. Utöver totalt 10 000 kvadratmeter kontorsyta blir det också underjordiskt parkeringsgarage och gemensam takterass. Projektet ska enligt planerna stå helt klart i december nästa år.

Läs
Ekoby i Västra Ingelstad
Byggnytt
Juni 2024

Ekoby i Västra Ingelstad

I Västra Ingelstad planeras en ny ekoby växa fram. Enligt planerna ska 63 bostäder byggas, omkring hälften radhus respektive parhus i en blandning av bostadsrätter och äganderätter. I ett koncept kallat Ekobo ska det finnas odlingslotter, gemensamma växthus och kompostering på området, men även bilpool och laddning för elbilar. Processen för ny detaljplan pågår. Området beräknas preliminärt stå klart 2027.

Ekoby i Västra Ingelstad
Byggnytt
Juni 2024

Ekoby i Västra Ingelstad

I Västra Ingelstad planeras en ny ekoby växa fram. Enligt planerna ska 63 bostäder byggas, omkring hälften radhus respektive parhus i en blandning av bostadsrätter och äganderätter. I ett koncept kallat Ekobo ska det finnas odlingslotter, gemensamma växthus och kompostering på området, men även bilpool och laddning för elbilar. Processen för ny detaljplan pågår. Området beräknas preliminärt stå klart 2027.

Ekoby i Västra Ingelstad
Byggnytt
Juni 2024

Ekoby i Västra Ingelstad

I Västra Ingelstad planeras en ny ekoby växa fram. Enligt planerna ska 63 bostäder byggas, omkring hälften radhus respektive parhus i en blandning av bostadsrätter och äganderätter. I ett koncept kallat Ekobo ska det finnas odlingslotter, gemensamma växthus och kompostering på området, men även bilpool och laddning för elbilar. Processen för ny detaljplan pågår. Området beräknas preliminärt stå klart 2027.

Ekoby i Västra Ingelstad
Byggnytt
Juni 2024

Ekoby i Västra Ingelstad

I Västra Ingelstad planeras en ny ekoby växa fram. Enligt planerna ska 63 bostäder byggas, omkring hälften radhus respektive parhus i en blandning av bostadsrätter och äganderätter. I ett koncept kallat Ekobo ska det finnas odlingslotter, gemensamma växthus och kompostering på området, men även bilpool och laddning för elbilar. Processen för ny detaljplan pågår. Området beräknas preliminärt stå klart 2027.

Läs
Nytt område i södra Köpenhamn
Byggnytt
Juni 2024

Nytt område i södra Köpenhamn

Efter år av överklaganden är det nu klart för ett nytt bostadsområde vid Köpenhamns södra infart, invid fiskehamnen i Sydhavn. På området Stejlepladsen ska totalt 900 bostäder byggas i tre etapper, i en blandning av hyres- och äganderättslägenheter. Cirka 200 reserveras som allmännyttiga bostäder. Planerna innehåller också en förskola och två gemensamhetshus. Byggarbetena beräknas pågå till slutet av 2028.

Nytt område i södra Köpenhamn
Byggnytt
Juni 2024

Nytt område i södra Köpenhamn

Efter år av överklaganden är det nu klart för ett nytt bostadsområde vid Köpenhamns södra infart, invid fiskehamnen i Sydhavn. På området Stejlepladsen ska totalt 900 bostäder byggas i tre etapper, i en blandning av hyres- och äganderättslägenheter. Cirka 200 reserveras som allmännyttiga bostäder. Planerna innehåller också en förskola och två gemensamhetshus. Byggarbetena beräknas pågå till slutet av 2028.

Nytt område i södra Köpenhamn
Byggnytt
Juni 2024

Nytt område i södra Köpenhamn

Efter år av överklaganden är det nu klart för ett nytt bostadsområde vid Köpenhamns södra infart, invid fiskehamnen i Sydhavn. På området Stejlepladsen ska totalt 900 bostäder byggas i tre etapper, i en blandning av hyres- och äganderättslägenheter. Cirka 200 reserveras som allmännyttiga bostäder. Planerna innehåller också en förskola och två gemensamhetshus. Byggarbetena beräknas pågå till slutet av 2028.

Nytt område i södra Köpenhamn
Byggnytt
Juni 2024

Nytt område i södra Köpenhamn

Efter år av överklaganden är det nu klart för ett nytt bostadsområde vid Köpenhamns södra infart, invid fiskehamnen i Sydhavn. På området Stejlepladsen ska totalt 900 bostäder byggas i tre etapper, i en blandning av hyres- och äganderättslägenheter. Cirka 200 reserveras som allmännyttiga bostäder. Planerna innehåller också en förskola och två gemensamhetshus. Byggarbetena beräknas pågå till slutet av 2028.

Läs
Bostadsöar vid Enghave brygge
Byggnytt
Juni 2024

Bostadsöar vid Enghave brygge

I den sista utbyggnadsetappen vid Enghave Brygge i Köpenhamns Sydhavn planeras för tre bostadsöar. Fördelat på dessa ska här byggas uppemot tusen nya bostäder, på totalt omkring 80 000 kvadratmeter, i en kombination av bostäder med äganderätt och hyresrätter, en stor del av dem allmännyttiga. I de nya kvarteren ska det också bli butiker, kanaler och badmöjligheter, samt gröna ytor för rekreation.

Bostadsöar vid Enghave brygge
Byggnytt
Juni 2024

Bostadsöar vid Enghave brygge

I den sista utbyggnadsetappen vid Enghave Brygge i Köpenhamns Sydhavn planeras för tre bostadsöar. Fördelat på dessa ska här byggas uppemot tusen nya bostäder, på totalt omkring 80 000 kvadratmeter, i en kombination av bostäder med äganderätt och hyresrätter, en stor del av dem allmännyttiga. I de nya kvarteren ska det också bli butiker, kanaler och badmöjligheter, samt gröna ytor för rekreation.

Bostadsöar vid Enghave brygge
Byggnytt
Juni 2024

Bostadsöar vid Enghave brygge

I den sista utbyggnadsetappen vid Enghave Brygge i Köpenhamns Sydhavn planeras för tre bostadsöar. Fördelat på dessa ska här byggas uppemot tusen nya bostäder, på totalt omkring 80 000 kvadratmeter, i en kombination av bostäder med äganderätt och hyresrätter, en stor del av dem allmännyttiga. I de nya kvarteren ska det också bli butiker, kanaler och badmöjligheter, samt gröna ytor för rekreation.

Bostadsöar vid Enghave brygge
Byggnytt
Juni 2024

Bostadsöar vid Enghave brygge

I den sista utbyggnadsetappen vid Enghave Brygge i Köpenhamns Sydhavn planeras för tre bostadsöar. Fördelat på dessa ska här byggas uppemot tusen nya bostäder, på totalt omkring 80 000 kvadratmeter, i en kombination av bostäder med äganderätt och hyresrätter, en stor del av dem allmännyttiga. I de nya kvarteren ska det också bli butiker, kanaler och badmöjligheter, samt gröna ytor för rekreation.

Läs
Logistikbygge på Stora Bernstorp
Byggnytt
Juni 2024

Logistikbygge på Stora Bernstorp

En ny lager- och logistikanläggning ska byggas på Staffanstorpsvägen i Stora Bernstorp, där Malmö gränsar till Burlöv. Här planeras totalt 23 000 kvadratmeter flexibel yta för lager, logistik och kontor som kan delas av upp till tre olika verksamheter. Frihöjden blir nära tolv meter. Byggnaden får sedumtak och solceller, och dessutom kan parkeringen utrustas med laddningsmöjligheter för elbilar.

Logistikbygge på Stora Bernstorp
Byggnytt
Juni 2024

Logistikbygge på Stora Bernstorp

En ny lager- och logistikanläggning ska byggas på Staffanstorpsvägen i Stora Bernstorp, där Malmö gränsar till Burlöv. Här planeras totalt 23 000 kvadratmeter flexibel yta för lager, logistik och kontor som kan delas av upp till tre olika verksamheter. Frihöjden blir nära tolv meter. Byggnaden får sedumtak och solceller, och dessutom kan parkeringen utrustas med laddningsmöjligheter för elbilar.

Logistikbygge på Stora Bernstorp
Byggnytt
Juni 2024

Logistikbygge på Stora Bernstorp

En ny lager- och logistikanläggning ska byggas på Staffanstorpsvägen i Stora Bernstorp, där Malmö gränsar till Burlöv. Här planeras totalt 23 000 kvadratmeter flexibel yta för lager, logistik och kontor som kan delas av upp till tre olika verksamheter. Frihöjden blir nära tolv meter. Byggnaden får sedumtak och solceller, och dessutom kan parkeringen utrustas med laddningsmöjligheter för elbilar.

Logistikbygge på Stora Bernstorp
Byggnytt
Juni 2024

Logistikbygge på Stora Bernstorp

En ny lager- och logistikanläggning ska byggas på Staffanstorpsvägen i Stora Bernstorp, där Malmö gränsar till Burlöv. Här planeras totalt 23 000 kvadratmeter flexibel yta för lager, logistik och kontor som kan delas av upp till tre olika verksamheter. Frihöjden blir nära tolv meter. Byggnaden får sedumtak och solceller, och dessutom kan parkeringen utrustas med laddningsmöjligheter för elbilar.

Läs
Bostadsrättshus i Tygelsjö
Byggnytt
Juni 2024

Bostadsrättshus i Tygelsjö

I utbyggnadsområdet i västra Tygelsjö närmar sig nu ytterligare en etapp. I den blivande bostadsrättsföreningen Magnolia planeras totalt 20 nya bostäder i form av en friliggande villa, ett parhus och övriga i radhus. Boytan ska bli på 131, 110 respektive 95 kvadratmeter. Samtliga hus byggs i två plan och alla bostäder får egen uteplats. De nya husen beräknas preliminärt vara inflyttningsklara 2026.

Bostadsrättshus i Tygelsjö
Byggnytt
Juni 2024

Bostadsrättshus i Tygelsjö

I utbyggnadsområdet i västra Tygelsjö närmar sig nu ytterligare en etapp. I den blivande bostadsrättsföreningen Magnolia planeras totalt 20 nya bostäder i form av en friliggande villa, ett parhus och övriga i radhus. Boytan ska bli på 131, 110 respektive 95 kvadratmeter. Samtliga hus byggs i två plan och alla bostäder får egen uteplats. De nya husen beräknas preliminärt vara inflyttningsklara 2026.

Bostadsrättshus i Tygelsjö
Byggnytt
Juni 2024

Bostadsrättshus i Tygelsjö

I utbyggnadsområdet i västra Tygelsjö närmar sig nu ytterligare en etapp. I den blivande bostadsrättsföreningen Magnolia planeras totalt 20 nya bostäder i form av en friliggande villa, ett parhus och övriga i radhus. Boytan ska bli på 131, 110 respektive 95 kvadratmeter. Samtliga hus byggs i två plan och alla bostäder får egen uteplats. De nya husen beräknas preliminärt vara inflyttningsklara 2026.

Bostadsrättshus i Tygelsjö
Byggnytt
Juni 2024

Bostadsrättshus i Tygelsjö

I utbyggnadsområdet i västra Tygelsjö närmar sig nu ytterligare en etapp. I den blivande bostadsrättsföreningen Magnolia planeras totalt 20 nya bostäder i form av en friliggande villa, ett parhus och övriga i radhus. Boytan ska bli på 131, 110 respektive 95 kvadratmeter. Samtliga hus byggs i två plan och alla bostäder får egen uteplats. De nya husen beräknas preliminärt vara inflyttningsklara 2026.

Läs
Storbygge vid Hässleholms sjukhus
Byggnytt
Juni 2024

Storbygge vid Hässleholms sjukhus

Ett nytt ortopedicentrum ska byggas vid sjukhuset i Hässleholm. En vård- och en servicebyggnad planeras i en sammanhängande huskropp på 24 000 kvadratmeter. Vårdbyggnaden ska bland annat innehålla lokaler för mottagning, operationssalar och eftervård. Servicebyggnaden ska innehålla varuintag för måltider, kyl- och frysrum, vätskelager, tvätthantering, gasförråd samt avfallsanläggning, men även personalutrymme och administrativa lokaler. Byggnaderna beräknas stå färdiga under första halvåret 2028.

Storbygge vid Hässleholms sjukhus
Byggnytt
Juni 2024

Storbygge vid Hässleholms sjukhus

Ett nytt ortopedicentrum ska byggas vid sjukhuset i Hässleholm. En vård- och en servicebyggnad planeras i en sammanhängande huskropp på 24 000 kvadratmeter. Vårdbyggnaden ska bland annat innehålla lokaler för mottagning, operationssalar och eftervård. Servicebyggnaden ska innehålla varuintag för måltider, kyl- och frysrum, vätskelager, tvätthantering, gasförråd samt avfallsanläggning, men även personalutrymme och administrativa lokaler. Byggnaderna beräknas stå färdiga under första halvåret 2028.

Storbygge vid Hässleholms sjukhus
Byggnytt
Juni 2024

Storbygge vid Hässleholms sjukhus

Ett nytt ortopedicentrum ska byggas vid sjukhuset i Hässleholm. En vård- och en servicebyggnad planeras i en sammanhängande huskropp på 24 000 kvadratmeter. Vårdbyggnaden ska bland annat innehålla lokaler för mottagning, operationssalar och eftervård. Servicebyggnaden ska innehålla varuintag för måltider, kyl- och frysrum, vätskelager, tvätthantering, gasförråd samt avfallsanläggning, men även personalutrymme och administrativa lokaler. Byggnaderna beräknas stå färdiga under första halvåret 2028.

Storbygge vid Hässleholms sjukhus
Byggnytt
Juni 2024

Storbygge vid Hässleholms sjukhus

Ett nytt ortopedicentrum ska byggas vid sjukhuset i Hässleholm. En vård- och en servicebyggnad planeras i en sammanhängande huskropp på 24 000 kvadratmeter. Vårdbyggnaden ska bland annat innehålla lokaler för mottagning, operationssalar och eftervård. Servicebyggnaden ska innehålla varuintag för måltider, kyl- och frysrum, vätskelager, tvätthantering, gasförråd samt avfallsanläggning, men även personalutrymme och administrativa lokaler. Byggnaderna beräknas stå färdiga under första halvåret 2028.

Läs
Flexibelt för logistik på Väla
Byggnytt
Juni 2024

Flexibelt för logistik på Väla

På Lagergatan på Väla i Helsingborg, nära ringleder och tillfartsvägar, planeras nu totalt 22 000 nya kvadratmeter för lager, logistik och kontor. Anläggningen ska ge möjlighet till olika storlekar på lager- och kontorsytor, och byggs för att kunna delas av för upp till fem olika verksamheter. Byggnaden ska få sedumtak och utrustas med solceller. På parkeringen planeras laddplatser för elbilar.

Flexibelt för logistik på Väla
Byggnytt
Juni 2024

Flexibelt för logistik på Väla

På Lagergatan på Väla i Helsingborg, nära ringleder och tillfartsvägar, planeras nu totalt 22 000 nya kvadratmeter för lager, logistik och kontor. Anläggningen ska ge möjlighet till olika storlekar på lager- och kontorsytor, och byggs för att kunna delas av för upp till fem olika verksamheter. Byggnaden ska få sedumtak och utrustas med solceller. På parkeringen planeras laddplatser för elbilar.

Flexibelt för logistik på Väla
Byggnytt
Juni 2024

Flexibelt för logistik på Väla

På Lagergatan på Väla i Helsingborg, nära ringleder och tillfartsvägar, planeras nu totalt 22 000 nya kvadratmeter för lager, logistik och kontor. Anläggningen ska ge möjlighet till olika storlekar på lager- och kontorsytor, och byggs för att kunna delas av för upp till fem olika verksamheter. Byggnaden ska få sedumtak och utrustas med solceller. På parkeringen planeras laddplatser för elbilar.

Flexibelt för logistik på Väla
Byggnytt
Juni 2024

Flexibelt för logistik på Väla

På Lagergatan på Väla i Helsingborg, nära ringleder och tillfartsvägar, planeras nu totalt 22 000 nya kvadratmeter för lager, logistik och kontor. Anläggningen ska ge möjlighet till olika storlekar på lager- och kontorsytor, och byggs för att kunna delas av för upp till fem olika verksamheter. Byggnaden ska få sedumtak och utrustas med solceller. På parkeringen planeras laddplatser för elbilar.

Läs
Framtidsplaner för Limhamn
Byggnytt
Juni 2024

Framtidsplaner för Limhamn

Samverkansföreningen På Limhamn har tagit fram en vision för upprustning av två delar i det gamla Limhamn, nämligen fiskehamnen och Järnvägsgatan. Förslaget innebär att hamnens entréer mot Strandgatan görs om samt att en ny park ska ge utrymme för bad, serveringar, kulturell verksamhet, en lekplats och en festplats. Järnvägsgatan föreslås skalas ner till en mindre köpmannagata med plats både för biltrafik och samtidigt breda, flexibla trottoarer med utrymme för uteserveringar, sittmöbler och grönska.

Framtidsplaner för Limhamn
Byggnytt
Juni 2024

Framtidsplaner för Limhamn

Samverkansföreningen På Limhamn har tagit fram en vision för upprustning av två delar i det gamla Limhamn, nämligen fiskehamnen och Järnvägsgatan. Förslaget innebär att hamnens entréer mot Strandgatan görs om samt att en ny park ska ge utrymme för bad, serveringar, kulturell verksamhet, en lekplats och en festplats. Järnvägsgatan föreslås skalas ner till en mindre köpmannagata med plats både för biltrafik och samtidigt breda, flexibla trottoarer med utrymme för uteserveringar, sittmöbler och grönska.

Framtidsplaner för Limhamn
Byggnytt
Juni 2024

Framtidsplaner för Limhamn

Samverkansföreningen På Limhamn har tagit fram en vision för upprustning av två delar i det gamla Limhamn, nämligen fiskehamnen och Järnvägsgatan. Förslaget innebär att hamnens entréer mot Strandgatan görs om samt att en ny park ska ge utrymme för bad, serveringar, kulturell verksamhet, en lekplats och en festplats. Järnvägsgatan föreslås skalas ner till en mindre köpmannagata med plats både för biltrafik och samtidigt breda, flexibla trottoarer med utrymme för uteserveringar, sittmöbler och grönska.

Framtidsplaner för Limhamn
Byggnytt
Juni 2024

Framtidsplaner för Limhamn

Samverkansföreningen På Limhamn har tagit fram en vision för upprustning av två delar i det gamla Limhamn, nämligen fiskehamnen och Järnvägsgatan. Förslaget innebär att hamnens entréer mot Strandgatan görs om samt att en ny park ska ge utrymme för bad, serveringar, kulturell verksamhet, en lekplats och en festplats. Järnvägsgatan föreslås skalas ner till en mindre köpmannagata med plats både för biltrafik och samtidigt breda, flexibla trottoarer med utrymme för uteserveringar, sittmöbler och grönska.

Inga resultat

Om Galore

Galore är ett mediabolag som informerar, guidar, underhåller och inspirerar genom tidningar och event. Det redaktionella innehållet är i huvudsak nöje och näringsliv.

Galore

Propellergatan 2
211 15 Malmö

info@galoreweekend.se

Copyright , Galore.